Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ny utredning ska ge mer undervisningstid till elever som behöver det

Publicerad

Allt för många elever klarar inte grundskolan med godkända betyg och stöd sätts ofta in alldeles för sent. Skolorna behöver därför få bättre förutsättningar att kunna möta elevers olika behov och stödet måste sättas in tidigare än i dag. Som ett komplement till andra stödåtgärder behöver en del elever också mer undervisningstid i skolan. Regeringen tillsätter därför en utredning om hur de elever som behöver mer undervisningstid ska kunna få det.

Ladda ner:

– Elever som behöver stöd för att klara skolan ska få det så tidigt som möjligt. Skolan behöver få bättre förutsättningar för att redan i de tidiga årskurserna möta elever med olika förutsättningar och stödbehov. Mer undervisningstid är en av många viktiga åtgärder för att uppnå det, säger skolminister Lotta Edholm.

För att skapa bättre förutsättningar för elever att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program tillsätter regeringen en utredning som ska se över hur elever i behov av mer undervisningstid kan få det. Utredningen ska lämna förslag om tidiga insatser i form av exempelvis lovskola, läxhjälp eller genom att fler elever tidigare får ta del av ett extra studieår. 

I dag tackar många av de elever som erbjuds lovskola nej. Utredningen ska se över möjligheterna att göra det obligatoriskt att delta för elever som har behov av lovskola, oavsett ålder, och vilka olika möjligheter som finns för att lösa bemanningen utan att kvaliteten i lovskolan tummas på. Dessutom ska utredningen analysera förutsättningarna för rektorer att besluta att en elev ska gå om en årskurs och föreslå åtgärder för att underlätta sådana beslut. I dag är det mycket ovanligt att svenska elever går om ett år. När det sker är det ofta i årskurs 9.

Regeringen vill också att nyanlända elever ska kunna lära sig svenska snabbare och därmed få bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Därför ska utredningen särskilt undersöka om och hur undervisningstiden kan utökas för bland annat nyanlända elever.

Utredningen ska lämna sina förslag den 6 december 2024. Till särskild utredare utses Pontus Bäckström, doktorand på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping och samhällspolitisk chef på Sveriges Lärare.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Elin Frisk
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...