Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen stärker förutsättningarna för att servicekontor och kommuner ska kunna dela lokaler

Publicerad

Regeringen har tagit ytterligare steg för att stärka förutsättningarna för Statens servicecenter att samlokalisera servicekontoren med kommuner och andra statliga myndigheter. Det handlar bland annat om en ändring av myndighetens instruktion och ett återrapporteringskrav i regleringsbrevet för 2024.

Statens servicecenter har i uppgift att vid servicekontor tillhandahålla service för andra myndigheters räkning runt om i landet. Vissa av servicekontoren är samlokaliserade med kommunala servicefunktioner. Det möjliggör en mer samlad service vilket förenklar för enskilda och företag samtidigt som det kan leda till ett mer effektivt resursutnyttjande i den offentliga förvaltningen.

Regeringen har nu beslutat om en instruktionsändring som underlättar för myndigheten att dela lokaler med kommuner och andra myndigheter samt ett återrapporteringskrav i regleringsbrevet där myndigheten ska redogöra för sitt arbete med samlokaliseringar.

– Statlig närvaro och service i hela landet är viktigt för att förenkla för enskilda och öka medborgarnyttan. Som civilminister med ansvar för den samlade offentliga förvaltningen är det viktigt att kunna underlätta för goda samarbeten mellan stat och kommun som sätter medborgaren i centrum, säger civilminister Erik Slottner.

Statens servicecenter har idag 138 servicekontor runt om i landet där besökare kan få vägledning och hjälp med ärenden till Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samt även få guidning i Arbetsförmedlingens kundtorgstjänster. Vid 33 kontor på 27 orter erbjuds även service för Migrationsverkets räkning. Det pågår en utbyggnad av antal kontor och vid utgången av 2024 kommer det finnas 147 servicekontor i landet.

Presskontakt

Erika Svanström
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-648 65 48
e-post till Erika Svanström
Laddar...