Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen storsatsar på förenkling för företag

Publicerad

Som en del av regeringens offensiva förenklingsagenda ges uppdrag eller återrapporteringskrav om förenkling för företag till ett 30-tal myndigheter i deras regleringsbrev för 2024. Regeringen vill på så sätt minska regelbördan och de administrativa kostnaderna för företag.

Regelbördan och de administrativa kostnaderna behöver minska för att företag och entreprenörer ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter. Uppdrag eller återrapporteringskrav om förenkling ges därför till ett 30-tal myndigheter som har många direkta eller indirekta kontakter med företag.

– Förenkling är ett viktigt verktyg för att stärka svensk konkurrenskraft. Regeringen vill därför skicka en tydlig signal till våra myndigheter om att förenkling för företag är prioriterat. Nu stärker och påskyndar vi förenklingsarbetet genom regleringsbreven som är ett centralt instrument för myndighetsstyrningen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Förenklingsarbetet ska vara en integrerad del av myndigheternas arbete och anpassas utifrån varje myndighets verksamhet med målet att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader samt förbättra bemötande och service gentemot näringslivet där så är relevant.

Förenklingsuppdragen i regleringsbreven är en del i regeringens satsningar på förenkling för företag som föreslogs i budgetpropositionen 2024. Några myndigheter som sedan tidigare har i sitt grunduppdrag att arbeta med förenkling av regelverk och processer får - i stället för uppdrag - ett återrapporteringskrav i sitt regleringsbrev som innebär att de ska redovisa sitt arbete på området.

Företag måste hantera både generella och sektorsspecifika regelverk och processer. Regeringen ser att ett framgångsrikt förenklingsarbete förutsätter en tvärgående och sektorsövergripande ansats. Genom uppdrag eller återrapporteringskrav om förenkling i regleringsbreven till olika myndigheter vill regeringen vända trenden med ökande administrativa kostnader för företag. Målet är i stället att förenkla för företagen, minska deras regelbörda och förbättra deras kontakter med myndigheter.

Mottagande myndigheter

Följande myndigheter ges uppdrag om förenkling för företag i sitt regleringsbrev:

Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, E-hälsomyndigheten, Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Patent- och registreringsverket, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Socialstyrelsen, Svenska Kraftnät, Sveriges geologiska undersökningar, Swedac, Transportstyrelsen, Tullverket och Upphandlingsmyndigheten.

Följande myndigheter får återrapporteringskrav för att redovisa sitt förenklingsarbete:

Boverket, Kemikalieinspektionen, Lantmäteriet, Myndigheten för digital förvaltning (Digg), Post- och telestyrelsen, Sjöfartsverket och Trafikverket.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Laddar...