Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om införande av grundläggande svenska och översyn av modersmålsundervisningen

Publicerad

Det är viktigt att nyanlända elever snabbt lär sig svenska och att undervisningen sker utifrån en kursplan som är anpassad efter deras förutsättningar. Regeringen ger därför en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur en ny kursplan i grundläggande svenska ska införas samt att göra en översyn av modersmålsundervisningen.

I dag följer helt nyanlända elever samma kursplan i svenska som andraspråk som elever som har bott flera år eller största delen av sina liv i Sverige, vilket inte blir bra vare sig för eleverna eller för de lärare som ska undervisa dem. Regeringen har därför beslutat att ge en utredare i uppdrag att föreslå vilka kursplaner som ska finnas i svenskämnena. Det kan ske antingen genom en ny kursplan i ämnet svenska som andraspråk eller genom att den befintliga kursplanen i svenska som andraspråk får en ny del. 

Det finns få studier om svensk modersmålsundervisning och därför behövs mer kunskap inom området. Bland annat behöver det undersökas på vilket sätt modersmålsundervisningen påverkar integrationen, elevers kunskapsutveckling i svenska, elevernas övriga skolgång och studieresultat. 

– Nu ser vi till att lärarna får förutsättningar att anpassa undervisningen i svenska som andraspråk efter elevernas förkunskaper. Vidare är det viktigt att modersmålsundervisningen får en översyn. Undervisningen ska självklart vara utformad på bästa möjliga sätt för att främja elevernas integration och kunskapsutveckling, säger skolminister Lotta Edholm.

Uppdraget ska redovisas senast den 6 december 2024. Till utredare utses Marie-Hélène Ahnborg. 

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Elin Frisk
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...