Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

SCB får i uppdrag att uppdatera statistik om integration

Publicerad

Regeringen ger Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att utveckla och uppdatera databasen ”Registerdata för integration” med statistik på nationell, regional och lokal nivå samt för RegSO-områden i samtliga kommuner.

Databasen ”Registerdata för integration” ska uppdateras med statistik inom områdena arbetsmarknad, utbildning, boende, flyttmönster, demografi, demokrati, hälsa, inkomster och transfereringar. Statistiken ska avse data för 2022.

SCB får för uppdraget använda högst 900 000 kronor. 

Bakgrund

SCB fick 2009 i uppdrag att bygga upp ett redovisningssystem för att redovisa registerstatistik om integration i form av ett antal specificerade variabler på nationell, regional och lokal nivå för tidsperioden 1997–2008. Regeringen har därefter beslutat att uppdra till SCB att redovisa registerdata om integration på nationell, regional och lokal nivå i enlighet med tidigare beslut. Statistiken finns allmänt tillgänglig på SCB:s hemsida.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand