Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Yrkeshögskolans utbildningsutbud kan behöva anpassas med anledning av energi- och klimatomställningen

Publicerad

Yrkeshögskolan är viktig för att möta de stora kompetensbehoven i hela Sverige. Regeringen ger därför Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att analysera och redovisa hur yrkeshögskolans utbildningsutbud kan behöva anpassas på längre sikt med anledning av energi- och klimatomställningen i relation till arbetsmarknadens framtida kompetensbehov och svensk konkurrenskraft.

– Kompetensförsörjning är ett prioriterat område för regeringen och den pågående energi- och klimatomställningen väntas öka efterfrågan på arbetskraft med kompetens inom bland annat digitalisering, automatisering och elektrifiering. Vi vill därför att MYH ska överväga om de vid beslut om utbildningsplatser i yrkeshögskolan behöver ta särskild hänsyn till sektorer som i hög grad påverkas av klimatomställningen, säger utbildningsminister Mats Persson.

I uppdraget ingår också att redovisa på vilket sätt yrkeshögskolans utbildningar bidrar till klimatomställningen. MYH ska särskilt beakta hur man inom ramen för uppdraget kan fokusera på fler utbildade inom det tillväxtfrämjande STEM-området som inbegriper ämnena naturvetenskap, teknik, konstruktion och matematik.

Uppdraget ska redovisas senast den 6 september 2024.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund
Laddar...