Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Myndigheterna ska ges bättre förutsättningar att kartlägga fusk och felaktiga utbetalningar

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om att förbättra förutsättningarna för att studera omfattningen av felaktiga utbetalningar. Att genomföra omfattningsstudier av hög kvalitet är en central del i myndigheternas arbete med att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Staten förlorar flera miljarder varje år i felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Så sent som 2021 uppskattas de felaktiga utbetalningar uppgå till mellan 15–20 miljarder kronor. Bedömningen bygger på s.k. omfattningsstudier som de utbetalande myndigheterna och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har genomfört under 2022, och sedan redovisat till Ekonomistyrningsverket (ESV).

Regeringen har idag beslutat om ändringar i förordningen (2021:663) om arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Ändringen innebär bl.a. att omfattningsstudier ska genomföras vart fjärde år, i stället för vart tredje år, med start 2025.

– För att bibehålla förtroendet för välfärdssystemen är det avgörande att utbetalningar bara sker till personer som har rätt till ersättning. Regering och riksdag behöver kunskap om hur stora de felaktiga utbetalningarna är och vad de beror på. Bara med rätt kunskap kan samhället på ett trovärdigt och effektivt sätt slå tillbaka mot välfärdsfusket, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Med den nya strukturen får myndigheterna mer tid att förbereda, genomföra och rapportera sitt arbete med omfattningsstudierna. De förbättrade förutsättningarna förväntas möjliggöra att omfattningsstudierna kan leverera resultatet av ännu högre kvalitet än idag. Liksom tidigare kommer regeringen inför varje studieperiod att fatta beslut om vilka enskilda ersättningar som ska studeras. Regeringen avser att fatta ett sådant beslut under hösten 2024.

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 mars 2024.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Klara Söderberg
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-108 90 82
e-post till Klara Söderberg
Laddar...