Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Regeringen samlade berörda myndigheter med anledning av storskalig cyberattack

Publicerad

På inbjudan av minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, samlades idag ledningarna för myndigheter i Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC) i syfte att diskutera hanteringen av cyberattacken mot it-leverantören Tietoevry.

På mötet som ägde rum på Försvarsdepartementet deltog ledningarna för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Förvarets radioanstalt (FRA,) Säkerhetspolisen, Post- och telestyrelsen (PTS), Försvarsmakten, Polismyndigheten, Försvarets Materielverk (FMV), samt berörda departement på Regeringskansliet.

– Det är viktigt att myndigheterna har en gemensam bild av vad som hänt och vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra förutsättningarna att hantera liknande situationer i framtiden, säger Carl-Oskar Bohlin.

De inbjudna myndigheterna ingår i samarbetet kring NCSC vars uppgift är att stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.

– Sedan tidigare arbetar regeringen med en omorganisering av NCSC där strukturella förändringar kommer genomföras. Det är dock viktigt att den befintliga verksamheten hela tiden fortsätter förbättra sitt arbete och att den utvecklas givande rådande omvärldsläge och den antagonism som Sverige möter i cyberdomänen, säger Carl-Oskar Bohlin.

Presskontakt

Benjamin Onne
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-102 35 41
e-post till Benjamin Onne
Laddar...