Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Uppdrag till Skolverket för att öka möjligheterna att följa elevers kunskapsutveckling

Publicerad

För att alla elever ska få det stöd de behöver i sitt lärande är det viktigt att lärarna på ett ändamålsenligt sätt kan följa deras kunskapsutveckling. Regeringen har därför givit Skolverket i uppdrag i regleringsbrevet för 2024 att ta fram en plan för att utveckla och förbättra kartläggningsmaterial och bedömningsstöd.

– Lärare ska ha tillgång till ett bra och relevant stöd för att kunna bedöma elevernas kunskaper och utvecklingsområden. Det gäller särskilt grundläggande färdigheter som att läsa, skriva och räkna, säger skolminister Lotta Edholm.

Skolverket ska analysera hur de obligatoriska kartläggnings¬materialen i förskoleklassen och bedömningsstöden i årskurs 1 kan utvecklas och förbättras så att de ger en bättre bild av elevens kunskaper och av vilka arbetssätt som kan användas för att ge eleven rätt stöd i rätt tid. Skolverket ska även analysera hur elevers tidiga kunskapsutveckling bättre kan följas på lokal och nationell nivå, till exempel genom ny statistikinsamling.

I uppdraget ingår också att Skolverket ska se över det kartläggningsmaterial som används för att bedöma nyanlända elevers kunskaper och hur den kartläggningen bäst kan organiseras.

Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 15 november 2024.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Elin Frisk
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...