Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning föreslår nya regler för att främja ny teknik på värdepappersmarknaden

Publicerad

Regeringen har i dag tagit emot Kontoföringsutredningens slutbetänkande. Utredningen föreslår nya regler om finansiella instrument i distribuerade liggare. Förslagen ska även underlätta en eventuell svensk anslutning till den europeiska plattformen för värdepappersavveckling och göra det enklare för vissa aktörer att följa penningtvättsregelverket.

I betänkandet föreslår utredningen bland annat:

  • en ny lag som ska komplettera EU:s förordning om en pilotordning för marknads­infrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare (DLT-förordningen) i syfte att främja användning av ny teknik vid handel och avveckling av finansiella instrument,
  • en möjlighet att avvakta med registreringsåtgärder i avstämningsregistren vid ett tekniskt fel och
  • en möjlighet att avsluta ett avstämningskonto med okänd innehavare under vissa förutsättningar, till exempel att det krävs för att fullgöra förpliktelser enligt penningtvättslagen.

Förslagen kommer i ett nästa steg att skickas på remiss. Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2025. 

Bakgrund

I juni 2022 fick en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av reglerna om kontoföring av finansiella instrument och anslutande regelverk i ljuset av den tekniska utvecklingen och den ökade integreringen av Europas värdepappersmarknader. Uppdraget inkluderade bland annat att göra vissa anpassningar till DLT-förordningen samt europeiska standarder för värdepappersavveckling och den europeiska plattformen för värdepappersavveckling, Target2-Securities. Till särskild utredare förordnades justitierådet Sten Andersson.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson
Laddar...