Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning föreslår nya regler för att stärka ordning och säkerhet vid förvar

Publicerad

Delbetänkandet Förbättrad ordning och säkerhet vid förvar har i dag överlämnats till migrationsminister Maria Malmer Stenergard. I delbetänkandet föreslås ett flertal lagändringar som syftar till att stärka ordningen och säkerheten inom förvarsverksamheten.

– Att förvaren är trygga och säkra platser för både personal och förvarstagna är helt grundläggande. De förslag som utredningen nu har lämnat ger bättre förutsättningar för Migrationsverket att bedriva förvarsverksamheten, som är en viktig del i arbetet med återvändande. Vi kommer nu att skicka förslagen på remiss och därefter arbeta för att genomföra dem snarast möjligt, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Det förekommer att narkotika och vapen förs in på Migrationsverkets förvar, vilket skapar en otrygg situation för såväl förvarstagna som anställda. För att öka tryggheten har 2023 års förvarsutredning lämnat förslag som bland annat innebär möjligheter för Migrationsverket att vid behov

  • införa allmän inpasseringskontroll på enskilda förvar,
  • utföra rumsvisitation,
  • genomföra säkerhetskontroller inne på förvaren med hjälp av metalldetektor eller andra hjälpmedel, och
  • införa en ny form för övervakning av besök – så kallat glasrutebesök.

Utredningen föreslår även att Migrationsverket ska kunna förordna väktare för att utföra transporter och bevakning av förvarstagna som vistas utanför förvaret, till exempel vid vård eller behandling.

Utredningen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2025.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand
Laddar...