Hoppa till huvudinnehåll

Förslag i proposition att utvidga reseförbudet för barn och unga

Publicerad

Regeringen anser att skyddet mot barn och unga som löper risk att utsättas för skadliga utlandsvistelser behöver stärkas. I en proposition föreslås därför en utvidgning av reseförbudet för barn och unga. Bland annat innebär förslaget att reseförbud ska användas vid omvändelseförsök eller undanhållande från sociala myndigheter.

–  Alla barn har rätt till en trygg och ljus framtid och inga skolbänkar ska stå tomma för att barn har förts utomlands mot sin vilja. Det är oerhört viktigt att socialtjänsten har de verktyg som behövs för att kunna hjälpa barn som riskerar att föras utomlands, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

– Det är mycket viktigt att vi har en kraftfull lagstiftning som verkligen kan hjälpa barn som riskerar att föras ut ur Sverige medan barnen fortfarande är på svensk mark. Så fort barn har förts utomlands är våra möjligheter att agera för att hjälpa dem begränsade, säger Paulina Brandberg.

Enligt nuvarande reglering ska ett utreseförbud meddelas för den som är under 18 år om det finns en påtaglig risk för att han eller hon förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas. Enligt förslaget om en utvidgning, ska reseförbud även kunna beslutas om det finns en påtaglig risk för att ett barn förs utomlands eller lämnar Sverige och barnets hälsa eller utveckling skadas under utlandsvistelsen på grund av omständigheter som kan föranleda vård enligt LVU, exempelvis vid fysisk eller psykisk misshandel, hedersrelaterat våld och förtryck, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i boendemiljön. Det kan också handla om den unges missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende.

I propositionen föreslås också att straffansvaret för egenmäktighet med barn utvidgas till att även omfatta gärningar där ett barn under 15 år förs bort eller annars undanhålls, om gärningen är ägnad att hindra att vård enligt LVU påbörjas. Vidare föreslås att uppgifter hos Polismyndigheten om enskilda med utreseförbud ska omfattas av sekretess, då det kan handla om känslig information om barns personliga förhållanden.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juni i år.

 

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...