Hoppa till huvudinnehåll

Strålsäkerhetsmyndigheten får en ny generaldirektör

Publicerad

Regeringen har beslutat att utse Michael Knochenhauer till ny generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten. Hans förordnande sträcker sig fram till december 2026.

För att kunna fördubbla Sveriges elproduktion fram till år 2045 krävs bland annat ny kärnkraft motsvarande tio konventionella reaktorer. Det ställer stora krav på Strålsäkerhetsmyndighetens förmåga att hantera ansökningar om nya reaktorer snabbt och effektivt, med integritet och hög kvalitet. Det ställer också stora krav på generaldirektörens kompetens inom reaktorsäkerhetsområdet.

– Michael Knochenhauer har med sina djupa kunskaper och mångåriga erfarenhet inom kärnteknisk verksamhet från både privat och statlig sektor de kvalifikationer som uppdraget kräver. Jag är därför glad att han tackade ja till att bli ny generaldirektör och chef för Strålsäkerhetsmyndigheten, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Michael Knochenhauer har över 40 års erfarenhet av kärnkraftsäkerhet och är för närvarande vikarierade generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten samt tidigare avdelningschef för Kärnkraftsäkerhet vid samma myndighet. Han har även varit verksam som VD på Scandpower AB samt forskningsdirektör vid Lloyds Register Consulting.

Om Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor om skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av joniserande och icke-joniserande strålning, frågor om säkerhet och fysiskt skydd i kärnteknisk och annan verksamhet med strålning samt frågor om nukleär icke-spridning.

Myndigheten ska vara pådrivande för en god strålsäkerhet i samhället och i sin verksamhet arbeta för att förebygga radiologiska olyckor samt säkerställa strålsäker drift och avfallshantering i kärnteknisk verksamhet.

Myndigheten arbetar också med att minimera riskerna med strålning vid medicinsk tillämpning, strålning som används i produkter och tjänster eller som uppstår som en biprodukt vid användning av produkter och tjänster samt att minimera riskerna med exponering av naturligt förekommande strålning.

Myndigheten deltar i EU-arbete och annat internationellt arbete och ska bedriva utvecklingssamarbeten i syfte att förbättra strålsäkerheten internationellt. Strålsäkerhetsmyndigheten tar också initiativ till forskning, utbildning och studier samt bedriver omvärldsanalys och utvecklingsverksamhet. Myndigheten har ca 300 anställda. Huvudkontoret är lokaliserat till Solna, och en del av verksamheten bedrivs även i Katrineholm och i Göteborg.

Strålsäkerhetsmyndigheten är en enrådighetsmyndighet som leds av en generaldirektör. Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Laddar...