Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Svenska stabsofficerare skickas till Röda havet

Publicerad

Regeringen har gett Försvarsmakten i uppdrag att placera upp till tio stabsofficerare i EU:s sjöfartsskyddsinsats Eunavfor Aspides i Röda havet.

Mot bakgrund av houthiernas attacker mot internationell sjöfart i Röda havet beslutade EU:s utrikesråd den 8 februari att inrätta en militär marin insats som ska bidra till att säkerställa frihet till sjöfart för fartyg i området.

Eunavfor Aspides, eller Operation Aspides, uppgift är att ledsaga och skydda fartyg mot attacker till havs i Röda havet och i närliggande områden. Detta ska ske i nära samarbete med likasinnade aktörer. Insatsens mandat är defensivt.

– Sverige värnar rätten till en fungerade och fri internationell sjöfart. Attackerna mot civila fartyg är ett allvarligt hot mot detta och behöver motverkas. Sveriges bidrag till EU-insatsen Eunavfor Aspides är därför viktigt för vår gemensamma säkerhet, säger försvarsminister Pål Jonson.

– De Iranstödda Huthirebellernas attacker mot sjöfarten är allvarlig. Sverige är en sjöfartsnation och en stor del av vår handel går genom Röda havet. Ett stopp av handeln skulle ha mycket negativ påverkan för Sverige och hela EU. Svensk närvaro i den EU-ledda insatsen är därför angelägen, säger Mikael Oscarsson (KD), försvarspolitisk talesperson.

– EU:s insats i Röda havet är nödvändig för att skydda sjöfarten i området från houthiernas fruktansvärda attacker och upprätthålla säkerheten i området. Jag ser det som självklart att Sverige i ett första steg bidrar till insatsen med stabsofficerare. Friheten måste försvaras, säger Anna Starbrink (L), försvarspolitisk talesperson. 

Beslutet om svenskt deltagande med upp till tio stabsofficerare i Eunavfor Aspides gäller fram till och med den 19 februari 2025.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand
Laddar...