Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Fokus på samarbetsavtal mellan Sverige och USA kring cancer när sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson besöker Washington DC

Publicerad

Den 11 – 14 mars reser sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson till Washington DC. Resans huvudsakliga fokus är skriva under ett bilateralt avtal mellan Sverige och USA gällande forskning, tekniska samarbeten och cancervård.

Sjukvårdsministern deltar under onsdagen i högnivåkonferens mellan Sverige och USA om cancer där hon kommer att vara huvudtalare. Utöver signering och implementering av ett förlängt bilateralt avtal mellan Sverige och USA gällande forskning, tekniska samarbeten och cancervård står bilaterala möten på agendan. Dessa kommer bland annat röra precisionsmedicin, forskning och effektiv implementering av nya rön i hälso- och sjukvården.

Andra programpunkter i urval

Studiebesök på The Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center på Johns Hopkins universitetssjukhus där hon bland annat ska besöka en barncanceravdelning.

Besök på Astra Zeneca där frågor kring utveckling av läkemedel.

Möte med ordföranden för den amerikanska sjuksköterskeföreningen, doktor Jennifer Mensik Kennedy, för ett samtal om kompetensförsörjning och införlivande av nya rön i vårdpersonalens arbete.

Sveriges USA-ambassadör Urban Ahlin bjuder till en lunch på temat rehabilitering inom cancervården. Även representanter från forskning och patientorganisationer har bjudits in.

Stiftelsen Swecare, Socialdepartementet och svenska ambassaden står som arrangörer för programmet i Washington DC. Med på resan är en svensk delegation av forskare, patientföreträdare, kliniskt verksamma samt företrädare för svenska företag. 

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Laddar...