Hoppa till huvudinnehåll

Förstärkt skydd för kunder på fjärrvärmemarknaden

Publicerad

Fjärrvärmen har en viktig roll i det svenska energisystemet och är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. För att säkra en transparent prissättning, minska risken för oförutsedda prishöjningar och garantera fjärrvärmekundernas rättigheter ger regeringen Energimarknadsinspektionen i uppdrag att analysera behovet av ett förstärkt kundskydd på fjärrvärmemarknaden.

- Människor ska känna sig trygga med att de inte betalar oskäliga priser för att värma sina hem. Det här är vad man kallar naturliga monopol där ett bolag har ansvar för både produktion, distribution och försäljning. Det ska inte finnas oklarheter kring prissättning på marknaden, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Under 2022 och 2023 har många fjärrvärmeföretag aviserat och genomfört kraftiga prishöjningar. Enligt fjärrvärmeleverantörerna beror prisökningarna till stor del på ökade bränslekostnader. Prishöjningarna har lett till att antalet anmälningar till Energimarknadsinspektionen, liksom antalet ansökningar om medling till Fjärrvärmenämnden, har ökat markant.

Mot denna bakgrund ger regeringen Energimarknadsinspektionen i uppdrag att analysera behovet av ett förstärkt kundskydd på fjärrvärmemarknaden. Uppdraget är tvådelat där den första delen handlar om att utreda och genomföra åtgärder för att öka kundernas kännedom om sina rättigheter och möjligheter. Den andra delen handlar bland annat om att analysera prisstrukturer och att föreslå åtgärder för att stärka och utveckla de forum som finns där fjärrvärmeföretag och kunder möts.

Bakgrund

Fjärrvärmen har en viktig roll i det svenska energisystemet och är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Prissättning av fjärrvärme sker på en avreglerad marknad där fjärrvärmeföretagen har monopolställning. Fjärrvärmekunder har rätt att förhandla om priset och kan ytterst ansöka om medling hos Fjärrvärmenämnden.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Laddar...