Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Medel ska stötta nyanländas väg till jobb inom hälso- och sjukvården

Publicerad

Regeringen beslutar att ge länsstyrelserna i uppdrag att fördela medel till utbildningsprojekt för nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning. Syftet är att underlätta gruppens arbetsmarknadsetablering och stärka hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.

– Hälso- och sjukvården är i stort behov av kunnig personal samtidigt som det finns nyanlända människor i Sverige, till exempel från Ukraina, med både kompetens och erfarenhet. Länsstyrelserna har tidigare med framgång genomfört utbildningsprojekt, och detta ser regeringen gärna att det fortsätter, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Medlen, 4 miljoner kronor, som länsstyrelserna ska fördela kan till exempel användas till utbildning i svenska språket eller annan teoretisk och praktisk vårdutbildning.

Arbetet med att stärka hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning är långsiktigt och en prioriterad fråga för regeringen. Personalbrist och bemanningsproblem har länge varit en av vårdens stora utmaningar. Detta uppdrag till länsstyrelserna är en del av regeringens arbete för att stärka kompetensförsörjningen, och syftar till att både underlätta nyanländas etablerings på arbetsmarknaden och att tillvarata gruppens kompetens och erfarenhet.

Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelserna ska senast den 31 mars 2025 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet

Tidöavtalet om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården

I Tidöavtalet lyfts behovet av en nationell kartläggning av behovsläget nu och framgent av medicinskt utbildad vårdpersonal. Av kartläggningen ska framgå vilka insatser för befintlig och ny vårdpersonal som kan behövas för att förbättra personalförsörjningen. Det nationella åtagandet stärks för kompetensförsörjningen för att långsiktigt klara vårdens behov i hela landet. I kartläggningen ska ansvarsfördelningen för personalfrågor mellan vårdhuvudman och staten även redogöras för.

I Tidöavtalet framgår även reformer som bland annat ska kapa köerna inom hälso- och sjukvården och åtgärda bristen på vårdplatser, samt bygga ut primärvården.
Tidöavtalet är en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...