Hoppa till huvudinnehåll

Nya bestämmelser om återanvändning av vatten inom jordbruket

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en ny förordning om minimikrav för återanvändning av vatten för bevattning inom jordbruket. Förutom den nya förordningen har följdändringar gjorts i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt i miljöprövningsförordningen.

De nya bestämmelserna är ett genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten. Syftet med EU-förordningen är bland annat att se till att återvunnet vatten är säkert för bevattning i jordbruket. EU vill genom förordningen säkerställa en hög skyddsnivå för miljön och för människors och djurs hälsa, främja den cirkulära ekonomin, stödja klimatanpassningen och motverka vattenbrist.

EU-förordningen innehåller bestämmelser om krav på vattenkvalitet, övervakning och riskhantering och ska tillämpas när renat avloppsvatten från tätbebyggelse återanvänds för bevattning inom jordbruket.

Genom de nya bestämmelserna införs en anmälningsplikt för anläggningar för återvinning av avloppsvatten och tillhandahållande av återvunnet vatten, om vattnet används för sådan bevattning inom jordbruket som omfattas av EU-förordningen.

Förordningarna träder i kraft den 2 juni 2024.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Laddar...