Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen går vidare med förslag som ska tydliggöra tillståndsprövningen av elnät

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition med förslag som syftar till att förtydliga och förkorta tillståndsprocesserna i samband med utbyggnad och underhåll av elnätet.

Lagrådsremissen fick ett blankt yttrande hos Lagrådet, vilket innebär att Lagrådet inte hade några synpunkter på förslagen. Nu tar regeringen nästa steg och överlämnar proposition till riksdagen. 

– Processerna för att förnya, förstärka och bygga ut elnät behöver bli mer effektiva för att möjliggöra en snabbare elektrifiering. Det är nödvändigt för att vi ska klara klimatomställningen och stärka svensk industris konkurrenskraft, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Förslagen utgår från Klimaträttsutredningens slutbetänkande Rätt för klimatet. Avsikten är att förenkla och skapa förutsebarhet för de aktörer som bygger och driver elnät samtidigt som ett gott skydd för miljön, elnätets kunder och andra påverkade upprätthålls.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Presskontakt

Mia Widell
Presschef hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-125 17 09
e-post till Mia Widell
Laddar...