Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen utbetalar 200 miljoner kronor till UNRWA efter ny överenskommelse om stärkta kontroller

Publicerad

Regeringen har beslutat att genomföra en utbetalning om 200 miljoner kronor till FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA). Beslutet fattas mot bakgrund av den akuta humanitära situationen i Gaza samt de nya åtaganden som UNRWA gjort inom ramen för en villkorad försäkran med Sverige.

UNRWA har gått med på att tillåta kontroller, oberoende revision, stärka intern tillsyn och möjliggöra extra granskning av personal. Sverige har nu fått åtaganden bilateralt bekräftade av UNRWA, i likhet med den överenskommelse som EU-kommissionen ingått.

Sveriges fortsatta stöd är villkorat på åtgärderna som innefattas i försäkran. Sverige ska få samma information som EU-kommissionen rörande de framsteg som UNRWA gör avseende kontroll, oberoende revision, stärkt tillsyn och extern granskning av personal. Därtill ska Sveriges medel skyddas vid misstänkta eller bekräftade risker, i enlighet med överenskommelsen med EU-kommissionen.

– Den humanitära situationen i Gaza är förödande och behoven är akuta. Vi har redan tidigare ökat det humanitära stödet och gör nu en första delutbetalning till UNRWA, efter skriftliga försäkringar från UNRWA direkt till Sverige om utökad transparens och skärpta rutiner. Vi kommer noggrant följa upp att UNRWA genomför vad som utlovats, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

– I detta akuta läge, när nöden är så stor bland civilbefolkningen, gäller det först och främst att rädda liv. UNRWA är den organisation som i dag har störst möjlighet att hjälpa utsatta palestinier. FN-organet har accepterat åtaganden om stärkta krav på kontroll vilket gör det möjligt för Sverige att återuppta utbetalningar. Vi kommer fortsatt bevaka UNRWA och analysera organisationens särställning, säger Gudrun Brunegård, biståndspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

– Den humanitära situationen i Gaza är mycket svår. UNRWA behöver reformeras men här och nu är det prioriterat att Sveriges humanitära stöd når fram, säger Joar Forssell, utrikespolitisk talesperson för Liberalerna. 

Regeringen har för år 2024 anslagit 400 miljoner kronor till UNRWA. Dagens beslut avser en första utbetalning om 200 miljoner kronor. Ytterligare utbetalningar kommer att bli aktuella under året baserat på framsteg i de åtgärder som UNRWA åtagit sig att genomföra för att stärka intern tillsyn, granskning och kontroll.

Presskontakt

Victoria Holmqvist
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 29 39
e-post till Victoria Holmqvist
Laddar...