Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag att kartlägga tillgången till idrottsanläggningar

Publicerad

Regeringen ger Centrum för idrottsforskning, CIF, i uppdrag att genomföra en översiktlig kartläggning och analys av idrottsrörelsens tillgång till idrottsanläggningar inom främst kommunala skolfastigheter.

I uppdraget ingår att lyfta fram och sprida goda och kostnadseffektiva exempel, arbetssätt och lösningar på hur idrottslokaler och ytor för föreningsidrotten skulle kunna förbättras.

– Tillgång till lokaler och ytor för idrott är central för idrottsrörelsens möjlighet att bedriva verksamhet, inte minst barn- och ungdomsidrott. Att öka nyttjandegraden av redan befintliga idrottshallar, lokaler och ytor för idrott är en lågt hängande frukt ur såväl ett tids-, kostnads- som hållbarhetsperspektiv för att möjliggöra en större tillgänglighet för fler barn och unga, säger socialminister Jakob Forssmed.

För 2024 får CIF, utöver den årliga uppföljningen, även i uppdrag att analysera utvecklingen av det ideella engagemanget inom idrottsrörelsen. I uppdraget ingår bland annat att analysera de möjligheter och utmaningar som finns i pågående utveckling, effekter som utvecklingen kan ha på den svenska idrottsmodellen samt att bedöma hur stort det ideella engagemanget faktiskt är inom idrottsrörelsen.

Slutredovisningen ska ske till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2025. 

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Laddar...