Hoppa till huvudinnehåll

Nya bestämmelser om statligt stöd till åtgärder för biologisk mångfald i odlingslandskapet

Publicerad

I dag har regeringen beslutat om en förordning om statligt stöd för att bevara, stärka, utveckla eller återställa den biologiska mångfalden i odlingslandskapet.

Med de nya bestämmelserna kan den som äger eller arrenderar ängs- eller betesmarker som vuxit igen, ansöka om statligt stöd för åtgärder som möjliggör att marken åter kan betas eller slås. Detta kommer bidra till att bevara, stärka, utveckla eller återställa den biologiska mångfalden. Stödet kan även ges för att beskära lövträd med höga naturvärden på eller i anslutning till jordbruksmark, om träden bär tydliga spår av att tidigare återkommande ha beskurits.

– Den förra regeringen beslutade att inte ta med vissa åtgärder för att stärka biologisk mångfald i odlingslandskapet i den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023. Därför inför vi nu det här stödet för att stärka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Det gör det möjligt att öppna upp marker som vuxit igen och är ett viktigt verktyg för att vi ska nå flera av våra nationella miljömål, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Länsstyrelsen ska pröva att ansökningarna uppfyller villkoren för stödet och sedan besluta om stöd till de åtgärder som bedöms ha bäst förutsättningar att på ett varaktigt sätt uppfylla syftet med stödet.

Regeringen har tidigare beslutat om en ny nationell strategisk plan för genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2023 – 2027. Det beslutet innebär bland annat att åtgärder som berörs av den nya stödförordningen - och som tidigare varit en del av Sveriges genomförande av EU:s gemensamma jordbrukspolitik - inte ingår i den strategiska planen.

I mars 2022 uppdrog den förra regeringen till Naturvårdsverket att inrätta ett nationellt ersättningssystem för restaurering och skötsel av vissa typer av ängs- och betesmarker med höga natur- och kulturvärden och att ta fram ett förslag på en stödförordning för åtgärderna. Den nya stödförordningen som nu beslutats bygger i väsentliga delar på Naturvårdsverket förslag och remissinstansernas synpunkter.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Laddar...