Hoppa till huvudinnehåll

SGU ska utveckla sin information och service till prospektörer

Publicerad

För att öka Sveriges attraktionskraft som gruvland behöver förutsättningarna för prospektering stärkas. En viktig del i detta är att säkerställa att de företag som planerar att prospektera i Sverige har tillgång till relevant geologisk information. Regeringen ger därför SGU i uppdrag att utveckla sitt arbete med prospekteringsintressant information för att på ett bättre sätt kunna marknadsföra Sverige som prospekteringsland.

– Sverige sitter bokstavligen på en guldgruva. Vår berggrund är rik på kritiska och strategiska mineral och metaller som är avgörande i det gröna och digitala samhällsbygget. I nuläget utvinns dock bara en liten del. Genom att stärka SGU:s arbete med mineralinformation vill regeringen öka intresset för prospektering och på sikt säkra nödvändiga investeringar i svensk mineralutvinning, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Just nu är SGU:s arbete med att erbjuda prospekteringsintressant information koncentrerat till myndighetens mineralinformationskontor i Malå. Det nya uppdraget bedöms bidra till att mineralinformationskontoret, som varje år lockar prospekteringsbolag från hela världen, kan digitalisera material från sina mineralsamlingar och utveckla den service som idag erbjuds bolag. 

Genomförandet av EU:s råmaterialakt förväntas leda till en ökad gruvdrift inom EU. För att öka Sveriges attraktionskraft och återta en ledande position som prospekteringsintressant land krävs insatser som möjliggör ett förbättrat tillhandahållande av geologisk information, utvecklade digitala tjänster och utökad service. Sverige är i nuläget underprospekterat, men har stor potential att utvinna de metaller som spelar en nyckelroll i Europas industriprocesser. SGU ansvarar för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser och för att främja hållbar tillväxt och företagande inom sektorn. I uppgiften ingår bland annat att marknadsföra Sverige som prospekteringsland och ge vägledning och geologisk information till företag som planerar att prospektera i Sverige.

Regeringen beslutar att 21 miljoner kronor av SGU:s förvaltningsanslag för 2024 ska användas till att utveckla arbetet med prospekteringsintressant information samt andra näringslivsfrämjande insatser. 

Mineralinformationskontoret i Malå

SGU har ett mineralinformationskontor i Malå som varje år lockar prospekteringsbolag från hela världen. I Malå har också bolag, både direkt involverade i prospektering och från närliggande branscher, etablerat sig. Vid mineralinformationskontoret finns över 3 miljoner meter borrkärnor från mer än 18 000 borrhål från hela Sverige och nytt material tillkommer kontinuerligt. Detta är den största samlingen av borrkärnor och fysiskt material i Europa och ger Sverige unikt goda förutsättningar för utveckling av gruv- och prospekteringsindustrin. Borrkärnearkivet har fyllt en central funktion för prospekteringen i Sverige då det ger möjlighet att studera olika geologiska objekt utan att behöva utföra egen borrning. Mineralinformationskontoret har till uppgift att arkivera material för prospektering och hjälpa prospektörer och potentiella prospektörer vid undersökning av materialet. Kontoret svarar också för allmän mineralinformation.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Laddar...