Hoppa till huvudinnehåll

SMHI skänker dieselaggregat till sjukhus i Ukraina

Publicerad

(Ny version) I anslutning till att klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari de senaste dagarna besökte Ukraina beslutade regeringen att ge Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) i uppdrag att överlåta ett dieselaggregat till Ukraina. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har varit i kontakt med ett ukrainskt sjukhus som är i stort behov av stödet och kommer hantera transporten av aggregatet till Ukraina i närtid.

Ukraina befinner sig i en mycket svår situation efter Rysslands invasion och Sverige har tidigare skänkt utrustning och materiel till landet. SMHI har införskaffat ett nytt reservaggregat för sin strömförsörjning och det gamla dieselaggregatet är inte längre i bruk.

SMHI har haft dialog med MSB och fått kännedom om ett ukrainskt sjukhus som skulle ha behov av ett sådant. Regeringen har därför beslutat att låta myndigheten skänka aggregatet.

– Ukraina slåss inte bara för sin egen frihet, utan också för Europas framtid. Sverige fortsätter att bistå Ukraina militärt, ekonomiskt, humanitärt och genom samarbeten med våra myndigheter som kan bidra med nödvändig kunskap och resurser. Det dieselaggregat som nu skänks kommer att bidra till att rädda liv, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Det mottagande sjukhuset ligger i södra Ukraina som under kriget utsatts för hårda ryska attacker. MSB kommer i samarbete med EU:s center för samordning av katastrofberedskap (ERCC) att hantera transporten och aggregatet kan vara på plats på det mottagande sjukhuset i närtid.

Resan till Ukraina gjordes på inbjudan av den ukrainska miljöministern Ruslan Strilets. Statsrådet besökte bland annat kärnkraftverket i Tjernobyl och deltog där i en ceremoni för att uppmärksamma 38-årsdagen för den svåra olyckan som inträffade i april 1986. 

På agendan stod även ett bilateralt möte med miljöminister Strilets, lunch med ukrainska parlamentariker och ett fältbesök i förstaden Borodjanka, en plats som drabbades av omfattande miljöförstörelse under inledningen av den fullskaliga ryska invasionen 2022.

Rättelse

I en tidigare version fanns en justerad tidsplan. Ett tillägg har även gjorts avseende samarbetet med ERCC.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Laddar...