Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att stödja socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens arbete med krisberedskap och civilt försvar

Publicerad

Regeringen anser att det civila försvaret inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården behöver stärkas. Därför ges Socialstyrelsen i uppdrag att stödja socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens arbete med krisberedskap och civilt försvar.

– Fredstida kriser drabbar kommuner på ett omedelbart och konkret sätt, såsom covid-19-pandemin och flyktingsituationen 2015. Utöver de 300 miljoner som avsatts i statsbidrag till kommunernas arbete med att stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård ger vi nu Socialstyrelsen detta uppdrag, för att ytterligare utveckla och stärka det civila försvaret, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

I juli 2021 tilldelades Socialstyrelsen tillsammans med länsstyrelserna ett uppdrag om kartläggning och stöd av den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap (S2021/05469). Av kartläggningen framgår att beredskapen gällande socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård i kommunerna är eftersatt. I sin delrapport till regeringen lämnar Socialstyrelsen en långsiktig plan som beskriver lämpliga områden för det fortsatta beredskapsarbetet i kommunerna. Delrapporten ska utgöra utgångspunkten för detta uppdrag.

Enligt uppdraget ska Socialstyrelsen bland annat

  • ta fram och distribuera en planeringsinriktning för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård under kris och krig innehållande gemensamma målbilder, grundantaganden och utgångspunkter,
  • utveckla indikatorer för krisberedskap och civilt försvar inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård och vid behov revidera befintliga indikatorer,
  • ta fram nationella utbildningsinsatser anpassade för socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

Under arbetets gång ska Socialstyrelsen föra dialog med och inhämta synpunkter från länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statens institutionsstyrelse, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner.

För uppdraget avsätts 3 000 000 kronor under 2024. 

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) den 1 oktober 2026. 

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal
Laddar...