Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag om ny fordonsmärkning för att konsumenter enklare ska kunna välja klimatsmarta fordon

Publicerad

(Ny version) För att göra det enklare för konsumenter att välja klimatsmarta fordon har regeringen idag gett Energimyndigheten i uppdrag att analysera och föreslå en fordonsmärkning för lätta fordon. Förutom utsläppen ur avgasröret ska fordonsmärkningen även visa fordonets energieffektivitet och livscykelutsläpp.

I regeringens klimatpolitiska handlingsplan bedömer regeringen att en fordonsmärkning för lätta fordon, som personbilar och lätta lastbilar, bör införas för att främja konsumenters val av klimatsmarta fordon. 

I takt med att en allt större andel av nyförsäljningen består av nollutsläppsfordon är det angeläget att redovisa även andra miljö- och energiegenskaper för fordonet, såsom energieffektivitet och livscykelutsläpp. Därför har regeringen idag beslutat om att ge ett uppdrag till Energimyndigheten att vidareutveckla sitt tidigare förslag om fordonsmärkning.

– En tredjedel av Sveriges utsläpp kommer från inrikes transporter. Det handlar om miljontals ton koldioxidekvivalenter per år som nu snabbt ska ner hela vägen till noll. Och den resan behöver gå snabbt. För att skapa förutsättningar för det inför regeringen nu ytterligare en åtgärd från klimathandlingsplanen. Den nya fordonsmärkningen ska ge konsumenterna möjlighet att göra välinformerade och klimatsmarta val, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.  

Det är viktigt med en fordonsmärkning som vid försäljning och marknadsföring visar utsläppen ur avgasröret, fordonets energiprestanda och dess utsläpp under hela livscykeln. Det möjliggör att konsumenter kan göra informerade val om fordonets miljö- och energiegenskaper, ett komplement till övriga styrmedel mot nollutsläpp. 

Energimyndigheten ska i uppdraget framför allt fokusera på hur beräkningar av livscykelutsläpp för fordon kan förbättras liksom hur fordonsmärkningen kan utformas på ett lättbegripligt sätt.

Uppdraget ska redovisas senast 30 oktober 2025. 

Rättelse

I en tidigare version fanns det felaktiga uppgifter om att den nya fordonsmärkningen införs samt vilka fordon som omfattas.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Laddar...