Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sjukvårdsministern besöker Örebro och Region Örebro län

Publicerad

Den 15 maj besöker sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Örebro och Region Örebro län.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson kommer under sin resa till Örebro att besöka Universitetssjukhuset Örebro. Under förmiddagen gör ministern ett studiebesök på Dysmeli- och armprotescentrum och Neurokirurgen för möten med personal och verksamhetsledning.

Under eftermiddagen kommer sjukvårdsministern att träffa regionledningen för att diskutera aktuella politiska frågor samt ta del av arbetet med omställningen till god och nära vård.

Det finns tid för media. För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta pressassistent Matilda Anttonen.

Under mandatperioden kommer sjukvårdsministern att besöka alla regioner för att föra en dialog om hälso- och sjukvården i regionen och besöka dess verksamheter. Detta är det sjunde regionsbesöket som sjukvårdsministern genomför.

Sjukvårdsministern besöker Sveriges regioner

Några av regeringens högsta prioriteringar inom hälso- och sjukvården är vård i tid och jämlik vård i hela landet. En långsiktig utveckling av hälso- och sjukvården grundas bäst i dialog mellan berörda aktörer. Syftet är att stärka hälso- och sjukvårdens förutsättningar att erbjuda en god och jämlik vård som utgår från behovsprincipen. För att säkerställa detta behöver det under den närmaste tioårsperioden ske en omfattande utbyggnad av primärvård så att en större andel av hälso- och sjukvården utgörs av primärvård. Vidare krävs en välfungerande kompetensförsörjning och god tillgänglighet.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson planerar att besöka alla Sveriges regioner under mandatperioden. Under sitt besök kommer ministern att hålla en hälso- och sjukvårdsdialog med regionledningen samt att besöka olika verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Nästa besök går till Region Gotland den 29 maj.

Presskontakt

Matilda Anttonen
Pressassistent hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1143609
e-post till Matilda Anttonen
Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...