Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag att stärka penningtvättstillsynen

Publicerad

Regeringen har i dag gett Finansinspektionen i uppdrag att redovisa hur myndighetens penningtvättstillsyn kan utvecklas. Uppdraget syftar till att stärka förutsättningarna för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Det kan till exempel handla om att göra fler platsbesök.

Företag som förmedlar betalningar åt andra, så kallade betaltjänstleverantörer, löper stor risk att missbrukas av kriminella nätverk. I den gruppen återfinns bland annat cirka 1 200 ombud till utländska betalningsinstitut. Finansinspektionen utövar tillsyn över att betaltjänstleverantörer uppfyller sina skyldigheter enligt EU:s regelverk. Tillsynen ska vara riskbaserad, det innebär att den ska ta hänsyn till att risken för penningtvätt och finansiering av terrorism varierar från fall till fall.

– Att penningtvättstillsynen är träffsäker är viktigt för att komma åt den kriminella ekonomin. En alltför standardiserad tillsyn över breda områden kan leda till sämre effektivitet. Mot den bakgrunden får Finansinspektionen nu i uppdrag att redogöra för hur penning­tvättstillsynen kan utvecklas. Samtidigt kommer vi från regeringens sida arbeta för att vår styrning ska bli mer ändamålsenlig, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Finansinspektionen ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2024.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson
Laddar...