Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Beräkning av det totala riskvägda exponeringsbeloppet Dnr Fi2024/01053

Publicerad

Denna promemoria innehåller förslag till anpassningar av svenska regler som en följd av EU:s bankpaket.

Ladda ner:

Genom ändringar i EU:s tillsyns-förordning införs ett s.k. golv för beräkningen av det totala riskvägda exponeringsbeloppet. Beräkningen görs på institutnivå och på gruppnivå.

I promemorian lämnas de författningsförslag som krävs för att det nationella valet när det gäller undantag från kravet på att beräkna golvet för det totala riskvägda exponeringsbeloppet i EU:s tillsynsförordning ska kunna utnyttjas.

Medlemsstaterna får även föreskriva att kreditinstitut ska kunna tillämpa en övergångsreglering för bostadskrediter med låg risk. Övergångsregleringen följer av att golvet för det totala riskvägda exponeringsbeloppet i vissa fall kan leda till att kapitalbaskraven ökar hastigt för bostadskrediter. För svenska bostadskrediter förväntas detta inte vara fallet, varför det nationella valet när det gäller övergångsregleringen för bostadskrediter med låg risk i EU:s tillsynsförordning inte bör utnyttjas.


Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Laddar...