Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om nya bankregler för ökad tydlighet

Publicerad

Finansdepartementet har i dag remitterat en promemoria som innehåller förslag till anpassningar av svenska regler som en följd av EU:s bankpaket. Förslagen bidrar till en större tydlighet för bankerna och värnar den finansiella stabiliteten.

EU:s kapitaltäckningsregler ställer krav på hur mycket kapital som banker ska ha för att värna det finansiella systemets motståndskraft. Reglerna har varit föremål för omförhandlingar i EU (Bankpaketet). Genom Bankpaketet genomförs det sista steget i Basel III-standarden, det vill säga de globalt överenskomna standarderna för kapitaltäckning i banker. En del av Bankpaketet är det så kallade golvet för riskvägda tillgångar, som bland annat ska minska risken för alltför låga kapitalkrav.

Promemorian behandlar två nationella val som ingår i bankpaketet; dels om golvet ska beräknas på institut- eller gruppnivå, dels övergångsregleringen för bostadskrediter som är ett slags ventil för att undvika att kapitalkraven för bostadskrediter ökar hastigt på grund av golvet.

I promemorian föreslås att golvet ska beräknas på gruppnivå för svenska banker med svenskt moderföretag. Detta skapar tydlighet och minskar de administrativa kostnaderna för bankerna. När det gäller svenska bostadskrediter förväntas golvet inte leda till en hastig ökning av kapitalkraven. I promemorian bedöms därför att övergångsregleringen inte bör tillämpas i fråga om svenska bostadskrediter. Sammantaget bidrar förslaget till svenska bankers internationella konkurrenskraft.

Bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2025.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson
Laddar...