Rapport från Finansdepartementet

Förändrad regional indelning

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredaren Jan-Åke Björklund har haft i uppdrag att vara en samtalspartner samt samordna diskussionerna mellan kommuner, landsting och andra berörda parter om en förändrad regional indelning. Rapporten är en redovisning av uppdraget.