Ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena Diarienummer: U2010/854 /G m.fl.

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen har beslutat om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena. Det är de ämnen som alla elever på samtliga program inom gymnasieskolan kommer att läsa. Ämnesplanerna innehåller flera kurser i varje ämne och för varje kurs finns centralt innehåll och kunskapskrav angivet. Kunskapskraven är presenterade både i löpande text och i tabellform för att förstärka tydligheten. De nya ämnesplanerna kommer att gälla för dem som påbörjar utbildningen efter den 1 juli 2011.