Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet Diarienummer: U2012/4904/S

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I promemorian lämnas förslag om karriärsteg för lärare. Vidare föreslås åtgärder för att antalet lektorer i skolan ska öka. Förslagen innebär bland annat ändringar i skollagen (2010:800).