Rapport från Socialdepartementet

Strategi för en god och mer jämlik vård 2012 - 2016 Diarienummer: S2012.013

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Strategin för jämlik vård presenterar regeringens arbete för ökad jämlikhet i vården. I strategin redovisar regeringen sin värdegrund och fokusområden för arbetet. De fokusområden som regeringen arbetar med handlar om


  • synliggörande och analys av skillnader i vård, behandling och bemötande samt resultat
  • system, stödstrukturer och tjänster till vården och till enskilda
  • strategier och åtgärder inom särskilda områden
  • stöd och stimulans till utveckling i vården
  • samverkan och dialog med hälso- och sjukvårdens aktörer, invånare och patienter.

I strategin redovisas också regeringens insatser för fokusområdena.

I ett inledande kapitel i strategin redogörs för de utmaningar som Socialstyrelsen beskriver i en rapport till regeringen liksom områden som visar på en positiv utveckling.

Regeringens arbete för att komma tillrätta med omotiverade skillnader i vården ska fortsätta med strategin för jämlik vård som grund