Rapport från Justitiedepartementet

En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Diarienummer: Ju2014/4084/P

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

En utredare ges i uppdrag att biträda Justitiedepartementet med att se över straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte. Utredaren ska ta ställning till om straffansvaret för brottet är lämpligt utformat eller om det finns skäl att utvidga eller på annat sätt förändra bestämmelsen. Om utredaren finner att lagstiftningen bör ändras ska författningsförslag lämnas.

Uppdraget har förlängts och ska i stället redovisas senast den 30 oktober 2015.