Rapport från Justitiedepartementet

Ett särskilt tortyrbrott?

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

En utredare ges i uppdrag att biträda Justitiedepartementet med att bedöma behovet av att införa ett särskilt tortyrbrott i svensk strafflagstiftning. Oavsett vilken bedömning övervägandena leder fram till ska utredaren lämna de författningsförslag som är nödvändiga för att införa ett särskilt tortyrbrott.

Ds 2015:42 Ett särskilt tortyrbrott?