Uppdrag att utreda införande av förarintyg för vattenskoter Diarienummer: N2014/3447/TE

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Vattenskotrar används av personer i olika ålderskategorier som har mycket blandade kunskaper om vilka bestämmelser som gäller när man befinner sig i allmän farled. Främsta användningsområdet är sport- och fritidsaktiviteter. En utredare ska undersöka om införandet av någon form av förarbevis är en lämplig åtgärd för att höja kunskapsnivån hos vattenskoteranvändare vad gäller sjöregler och beteende till sjöss samt miljöpåverkan.

Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2014.