Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Kulturdepartementet

Nationell strategi mot våldsbejakande extremism Diarienummer: Ku2016/01651/D

Publicerad

Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism har på uppdrag av regeringen tagit fram en nationell strategi mot våldsbejakande extremism. Strategin har tre dimensioner – främjande, förebyggande och förhindrande.

Ladda ner:

Den främjande dimensionen innebär ett inkluderande demokratistärkande arbete för att skapa ett motståndskraftigt samhälle. Den förebyggande dimensionen riktas mot grupper och individer som är mottagliga för rekrytering till våldsbejakande extremism. Den förhindrande dimensionen är inriktad på åtgärder gentemot individer som befinner sig i våldsbejakande extremistmiljöer samt anhöriga till dessa.

Laddar...