Rapport från Kulturdepartementet

Verksamhetsrapport - En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Diarienummer: Ku2016/01650/D

Publicerad

Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism har på uppdrag av regeringen tagit fram en verksamhetsrapport. Denna rapport syftar till att beskriva hur Samordnaren tagit sig an uppdraget och utifrån de underliggande direktiven beskriva huvuddragen av de åtgärder som har genomförts.

Ladda ner: