Rapport från Socialdepartementet

Avsiktsförklaring om ett längre arbetsliv Diarienummer: S2016/01389/SF

Publicerad

Pensionsgruppen, med företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen, har konstaterat att det behöver vidtas åtgärder för ett längre arbetsliv och att det arbetet bör inledas med en dialog med arbetsmarknadens parter. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har gett Göran Hägglund och Göran Johnsson i uppdrag att genomföra en sådan dialog. De har den 19 september redovisat sitt arbete och överlämnat en kort rapport med en avsiktsförklaring som 12 centrala parter på arbetsmarknadens parter står bakom.

Ladda ner: