Rapport från Kulturdepartementet

Hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer Diarienummer: Ku2017/00051/D

Publicerad

I rapporten presenteras exempel på forskning och analys som gjorts inom ramen för det uppdrag som regeringen har gett till Totalförsvarets forskningsinstitut (Ku2016/01373/D – ”Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda”). Projektet pågår fram till mars 2019.

Ladda ner:

I rapporten beskrivs kortfattat de kanaler för kommunikation som förekommer på internet idag, liksom de metoder som använts för analyserna. De analyser som genomförts är till övervägande del datorstödda.

Rapporten ger en inblick i hur företrädare för olika våldsbejakande ideologier presenterar sina budskap. Den ger även exempel på analyser som utförts inom projektet:

  • analys av jargong i ett diskussionsforum,
  • jämförande studie av ett antal invandringskritiska alternativmedier,
  • maskininlärningsbaserad studie av texter skrivna av ensamagerande våldsverkare.