Delredovisning av Uppdrag att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande Diarienummer: N2016/07177/PBB

Publicerad

Vid regeringssammanträdet den 17 november 2016 beslutade regeringen att uppdra åt en samordnare att identifiera en eller flera kommuner där det finns framtagna planer på samlade exploateringar för en större mängd bostäder, men där planerna av något skäl inte kan genomföras. I samordnarens uppdrag ingår också att identifiera områden som inte finns med i befintliga planer, men där det på längre sikt finns möjlighet till helt nya större bostadsexploateringar

Ladda ner:

Enligt regeringsbeslut den 22 juni 2017 har uppdraget förlängts och utvidgats (N2017/04380/PBB). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2017.