Remiss SOU 2017:65 Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen med presumtionshyra Diarienummer: Ju2017/06308/L1

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitiedepartementet på betänkandet Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen med presumtionshyra (SOU 2017:65).

Ladda ner:

Remissvaret ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 6 oktober 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.