Rapport från Finansdepartementet

Beräkningskonventioner 2019

Publicerad

Rapporten beskriver hur offentligfinansiella effekter till följd av ändrade skatte- och avgiftsregler beräknas och redovisas. Syftet med rapporten är att öppet redovisa de metoder som tillämpas vid beräkningarna och skapa förutsättningar för konsistenta och konsekventa beräkningar över tid.

Ladda ner:

Beräkningskonventioner 2019 är en rapport från skatteekonomiska enheten i Finansdepartementet.

I Beräkningskonventioner 2019 anges skatteåtgärder enligt Budgetpropositionen för 2019. Riksdagen beslutade i december 2018 en budget i enlighet med en gemensam reservation från Moderaterna och Kristdemokraterna. I nedanstående promemoria finns uppdaterade tabeller avseende skiktgränser, grundavdrag och jobbskatteavdrag.

Beräkningskonventioner 2019 (Uppdaterade tabeller i kapitel 3)