Staten och bolagskapitalet - om aktiv styrning av statliga bolag ID-nummer: Ds 1998:64