Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Medborgarkontor i utveckling Ds 1999:26

Publicerad Uppdaterad

I rapporten redovisas bakgrund, nuläge och förslag till en fortsatt utveckling av medborgarkontor och andra former av kontakter mellan medborgare och myndigheter.

Ladda ner: