Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

e-lärande som utmaning Ds 2002:55

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Under sommaren 2001 tillsattes en arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet för att utarbeta förslag till en ny nationell strategi med syfte att ytterligare utveckla, bredda och fördjupa kunnandet om IT i svensk skola samt att stödja den påbörjade processen att använda IT som ett verktyg för att bättre uppnå läroplanens mål. Vidare fick arbetsgruppen i uppgift att ta tillvara erfarenheter och kompetens från de tidigare tidsbegränsade satsningar som för närvarande existerar samt att utreda möjligheterna till samordning av olika initiativ. Detta är arbetsgruppens slutrapport.
Laddar...