Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Om biblioteksverksamheterna Ds 2003:66

Publicerad Uppdaterad

Utgångspunkt för denna promemoria har varit frågeställningen om bibliotekslagen bör ändras på ett sätt som kan motverka de skillnader som finns mellan olika kommuner vad avser biblioteksverksamheten.

Ladda ner:

För att belysa denna frågeställning har "biblioteksterrängen" undersökts. Även om huvuddragen kanske är kända har det framstått som nödvändigt att i någon mån söka belysa hur olika biblioteksverksamheter inom det allmänna biblioteksväsendet har utvecklats under en period som omfattar tid såväl före som efter införandet av bibliotekslagen den 1 januari 1997.

Laddar...