En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet ID-nummer: Ds 2005:30