Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Genomförande av direktivet och rambeslutet om åtgärder mot förorening från fartyg Ds 2005:43

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Inom EU har tagits fram ett direktiv som innebär att den internationella lagstiftningen om förorenande utsläpp av olja och kemikalier från fartyg tas in i gemenskapsrätten. EU har också beslutat vilka påföljder som ska gälla för dem som bryter mot föroreningsbestämmelserna. I departementspromemorian redovisas vilka lagstiftningsåtgärder som rättsakterna kräver för att genomföras i svensk rätt.
Laddar...